Ізоляціонізм

Ізоляціонізм (англ. isolationism, від фр. isolation – роз’єднання, відокремлення) – широкий суспільний рух, що виник у США наприкінці XIX ст. на основі ідеї невтручання у суспільно-політичні процеси поза американським континентом; загальна назва естетичних концепцій, які на основі вчення І. Канта про незацікавленість естетичного судження обстоювали і розробляли вчення про автономність естетичних цінностей, самодостатність мистецтва, незалежність митця від суспіль-но-політичних, економічних, ідеологічних умов і доктрин. Цим терміном часто зловживали радянські естетики і літературознавці 60-80-х XX ст., критикуючи т. зв. “ревізіоністські” та “буржуазні” вчення А. Шопенгауера, Б. Кроче, Т.-С. Еліота, структуралістів Я. Мукаржовського, Р. Якобсона, постструктуралістів (Ж. дерріда, Р. Барт, Юлія Крістева). див.: Герметизм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ізоляціонізм