“І. Франно – це розум і серце нашого народу” (М. Рильсьний)

І. Іван Франко посів визначне місце у літературі другої половини XІX століття. (Залишив величезну літературну спадщину – поетичні, прозові, драматичні твори, літературознавчі, історико-економічні та філософські праці. Йому на­лежить велика кількість праць українською, польською та іншими мовами. Був перекладачем із чеської, французької та інших мов.) Іі. Творчий шлях письменника. (Закінчив початкову школу, вступив до монас­тирської школи ченців, де хлопця катували за будь-яку провину.

Потім Дрого­бицька гімназія, філософський факультет

у Львівському університеті.) ІІІ Формування світогляду поета і літератора. (1874 року вперше друкує вірш “На­родна пісня” у літературно-науковому журналі “Друг”. Вступає до “Академіч­ного кола”, де його обирають бібліотекарем. Знайомиться з М. Драгомановим, який засуджував консерватизм у літературі. Очолює творчу молодь і входить до складу редакції журналу “Друг”.)

ІV. І. Франко включається до активної боротьби з австрійським урядом і поль­ською шляхтою. (1877 року автора заарештовують разом з іншими членами редакції. Наступні арешти відбуваються 1880 і 1889 року. Продовжує займа­тися видавничою

діяльністю. Видає журнал “Громадський друг”, а пізніше – “Дзвін”, “Молот”, “Життє і слово”.)

V. Велика заслуга Франка. (Перший в українській літературі виступив як пал­кий поборник організованої боротьби робітничого класу проти соціального та національного гноблення. Першим на Галичині писав твори робітничої те­матики. 1887 року виходить перша збірка поезій “З вершин і низин”, потім ціла низка інших творів і збірок.

Здобуває вчений ступінь доктора філософії. Дев’яності роки були досить плідними, у цей час він пише майже всі свої дра­матичні твори. Харківський університет 1906 року присвоїв великому Каменя­реві ступінь доктора російської словесності.) VІ. До останнього подиху Франко боровся за свободу і незалежність народу. (По­мер 1916 року. Похований уЛьвові.

1964 року урочисто відкрито пам’ятник біля Львівського державного університету ім. І. Франка. Літературна спадщина письменника є значним внеском у розвиток української літератури і має вели­ке історичне і пізнавальне значення.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“І. Франно – це розум і серце нашого народу” (М. Рильсьний)