HE PUTS TНЕ SCREW ON – Своєрідність художнього світу Ч. Діккенса. Характеристика образу Скруджа. Аналіз першої строфи

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Урок 29

HE PUTS TНЕ SCREW ON

Тема: Своєрідність художнього світу Ч. Діккенса. Характеристика образу Скруджа. Аналіз першої строфи.

Не завжди високим є те, що посідає високе становище, і не завжди низьким є те, що має становище низьке.

Ч. Діккенс

Мета: спробувати осягнути письменницьку майстерність та своєрідність художнього світу Ч. Діккенса; розвивати усне мовлення, навички аналізу літературного тексту, уміння виділяти головне, дослідницькі здібності, удосконалювати культуру спілкування;

виховувати вдумливого читача, моральну самосвідомість, інтерес і повагу до літературної спадщини та культури інших народів; впевненість у своїх силах, у можливості бути успішним у навчанні, бути повноцінним учасником спільної роботи; толерантне ставлення до інших.

Обладнання: портрет Ч. Діккенса, виставка ілюстрацій до повісті “Різдвяна пісня в прозі”, словники іншомовних слів, літературознавчі словники, словник синонімів української мови, англо-український словник, ілюстрації Кукриніксів до творів А. Чехова, чисті “Партнерські аркуші”, призначені для співпраці в парах, добрий настрій.

Тип уроку:

формування і вдосконалення вмінь та навичок.

Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань. Словникова робота.

Вчитель озвучує тему уроку, коментуючи незвичність назви словами про те, що Діккенс письменник англійський, письменник містичний, а тому й тема має бути дещо загадковою. Вчитель пояснює, що йтиметься про деякі секрети художньої майстерності письменника, що й складатиме основну мету уроку.

Словникова робота. Містика (від грец. – “таємничі обряди”) – 1) Віра в існування надприродних, таємничих сил та в здатність людини вступати з ними в контакт. 2) Схильність до віри в таємниче й надприродне.

3) Щось загадкове, таке, що не можна пояснити.

– Зверніть увагу на епіграф уроку. Висловте припущення щодо питань, які можуть бути порушені сьогодні.

2. Евристична бесіда. Перегляд виконання домашнього завдання.

– Розкажіть про те, як святкують Різдво в Україні (у вашій родині) порівняно з тим, як це відбувається в Англії, зважаючи на своєрідність національних культурних традицій. Накресліть таблицю.

Діалог культур: Україна – Англія. Різдво

Україна Англія

Дата – 7 січня 25 грудня (чому різниця?)

За тиждень піст Те саме

Печуться пиріжки, готується кутя; на столі бажано мати 12 страв Готуються гуска, індичка, пудинг, в який на щастя закладається монетка, каблучка

До домівок завітають колядники, зазвичай діти, яких пригощають стравами, дають гроші… Люди обмінюються подарунками У деяких куточках України живі традиції вертепного театру… В Англії теж колядують, жертвують на церкву, жебракам, бідним, вручають подарунки листоношам, двірникам…

Діти вішають біля каміна свої шкарпетки, в яких уранці на них чекатимуть подарунки. Складаються традиційно популярні в Англії різдвяні оповідання

Складання таблиці супроводжується запитаннями – відповідями між учнями за участю вчителя. Огляд таблиці варто завершити наголосом на спільних культурних традиціях обох народів щодо християнських загальнолюдських цінностей.

– Чому люди з такою шаною ставляться до Різдва Христова? (Бо Різдво є святом великого дива, пов’язаного зі співчуттям Христа до людей, його самопожертвою заради інших, що вселяє в серця надію на можливість змінити себе й своє життя на краще).

– Прочитайте статтю підручника (” Мозаїка дрібниць “) і спробуйте з’ясувати, навіщо в тісто пудингу вкладалася монетка, яка, до речі, найчастіше була срібною. Яка історія цієї монетки?

3. Робота в парах. Перегляд варіантів складеного плану. Переказ тексту ланцюжком.

Учні в парах порівнюють варіанти складеного плану 1-ї строфи, визначають найбільш вдалі знахідки і редагують власні тексти. Орієнтовна версія плану:

1. Знайомство зі Скруджем.

2. Візит племінника.

3. Скрудж на шляху додому.

4. Поява привиду Марлея.

Надалі вибірково оприлюднюються версії плану, користуючись якими, учні переказують текст 1-ї строфи “ланцюжком”. Охочі внести свої доповнення/уточнення беруть участь у роботі, що обов’язково оцінюється.

Еврика нюансів. З’ясуйте, навіщо автор “дозволив” Скруджеві залишити на вивісці компанії (“Скрудж і Марлей”) ім’я свого єдиного партнера і друга. (По-перше, щоб зберегти відоме ім’я торговельної спілки, що не потребувало витрат на рекламу; по-друге, щоб іронічно охарактеризувати Скруджа як людину, що втратила здатність до простих людських почуттів і яка ладна навіть у смерті товариша віднайти свій зиск, і, нарешті, щоб наголосити на тому, що ім’я на вивісці – це єдине, що залишилось хорошого від Марлі після його смерті).

4. Евристична бесіда. Взаємні запитання. Словникова робота.

Аналіз художнього тексту.

Методичний коментар. Методика взаємних запитань використовується тоді, коли виникає потреба в уважному читанні тексту з метою осягнення проблемно-тематичного або літературознавчого аспектів художнього твору. За цією методикою два учні читають текст, зупиняючись після кожного абзацу, та по черзі ставлять запитання один одному. Вчитель виступає партнером і коригує дії учнів.

Роль вчителя – по-перше, серед учнівських запитань відібрати найпридатніші для розвитку мислення (з тією метою, щоб учні мали власні ціннісні орієнтири щодо типів запитань), по-друге, у разі необхідності сформулювати запитання, щоб учні мали різноманітні моделі зазначених типів і, по – третє, коригувати зміст запитань у напрямку навчального завдання. Інваріант “Взаємних запитань” (що заощаджує час уроку): учні в парі, користуючись “етюдами” домашньої роботи, на “Партнерських аркушах” розробляють нову, більш досконалу версію запитань і обмінюються ними вже не один з одним, а з іншими парами/групами учасників за відповідною роллю вчителя.

План евристичної бесіди з елементами аналізу художнього тексту.

План 1-ї строфи (завдання/запитання):

1. Знайомство зі Скруджем.

– Яким ви уявляєте собі Скруджа? Намалюйте його словесний портрет.

– Назвіть риси характеру цього героя.

– Висловте особисте ставлення до порушених проблем і аргументуйте свою точку зору цитатами з тексту (не менш важливо скористатися фактами з власного досвіду).

Учитель має підвести учнів до розуміння проблематики твору, запропонувати самостійно її сформулювати і лише в разі необхідності вказати на ключові слова, спираючись на які, учень самотужки зміг би зробити крок за кроком на сходинках свого відчуття, свого усвідомлення і своєї інтерпретації художнього тексту. Щодо проблематики твору, то роль таких слів можуть зіграти наступні вислови або речення: “Схопити людину кліщами”, “Злива, град… бувають часом щедрі, а Скрудж ніколи”, “…ніхто ніколи за все життя… не попросив його показати дорогу”, “Йому навіть подобалося протовплюватися дорогами людського життя, нехтуючи людським співчуттям”. Від окремих, відповідно підібраних висловів, легше перейти до визначення загального – проблематики людських взаємин, зокрема байдужості, егоїзму, пихатості, жорстокості, у ставленні однієї людини до другої.

Словникова робота. Дібрати якомога більше синонімів до слова “жмикрут”. Усі учнівські версії (навіть помилкові!) виписуються на дошці; по закінченні оприлюднюється зворотний бік дошки, на якій виписані необхідні слова.

Жмикрут – (розм.) скупа й жорстока людина.

Скнара, скнира, скупий, скупар, скупій, скупердяга, скупердяка, скупендряга, скупердяй, скупендра, скупиндя, жаднюга, жалюга, жила, загнибіда (Віталій Коротич додає ще слово “жлоб” як інтернаціональну категорію; Шота Руставелі з цього приводу каже: “Все, що віддаси, те твоє, все, що приховаєш, те й втратиш”).

– Поміркуйте, чому автор назвав головного героя Скруджем. Можливо, це ім’я підібрано не випадково, а з якоюсь таємничою метою, з якимось художнім розрахунком?

– Вслухайтесь, чи не перегукується це ім’я із синонімами до слова “жмикрут”. Подивимось, що скаже нам про це англо-український словник. Настав час розкрити таємницю теми нашого уроку.

Screw [skru:] – 1) гвинт, шуруп;

2) скнара;

3) шкапа;

4) амер. сленг – придирливий екзаменатор;

5) натискати, утискати;

6) крутитися;

7) платня;

to put the screw on – чинити тиск, утискати;

screw out off – вимагати (гроші, згоду);

he has a screw loose – фігурально (образний вираз) – йому гвинтика не вистачає.

– Прокоментуйте значення цих слів та виразів, зважаючи на те, як вони пов’язані з характером героя. Визначте серед них найважливіші. Надалі, читаючи твори зарубіжних письменників, завжди цікавтеся тим, що означає ім’я того чи іншого героя в перекладі з мови – оригіналу, якою написаний твір.

– Яким художнім прийомом майстерно користується автор, зображуючи Скруджа? (Порівнянням).

– Знайдіть яскраві порівняння і розтлумачте їхнє значення.

– Який відомий вам художній прийом доповнює авторські порівняння? (Гіпербола).

– Як ви відчуваєте, який ефект досягається за допомогою цього? (По-перше, ефект кумедності, по-друге, образ Скруджа дещо викривлюється й нагадує карикатуру (від італ. саrісаrе – “перевантажувати, перебільшувати” ), карикатурно загострюється ).

Робота з ілюстраціями. На цьому етапі можна приділити хвилину уваги карикатурам Кукриніксів до творів А. Чехова.

Словникова робота. Повертаємось до с. 57 підручника (рубрика “Мозаїка дрібниць”), де розтлумачується слово “карикатура”.

Еврика нюансів. Чому автор називає Скруджа “старим грішником” і завершує перший крок характеристики цього героя словами: “Не давав їй (конторі) нагрітися навіть нй Різдво”? (Щоб зробити свою оповідь про ділка співзвучною з назвою повісті, із християнським святом і оцінити його життя з точки зору християнських, загальнолюдських цінностей ).

Повторюємо вивчене.

– Пригадайте, на якій важливій особливості творчості А. Чехова ми зосереджували увагу. (Роль художньої деталі. Знайдіть головну художню деталь в портреті Скруджа, яку автор усіляко обіграє і розгортає – “холод у душі” ).

– Розкрийте переносне значення цієї деталі. Як би ви її назвали, коли б мова йшла про музику? (Лейтмотив).

Словникова робота. Лейтмотив (від нім. Leitmotiv – “основна думка, тема”) – 1) Провідний мотив, гармонійний або мелодійний зворот, що повторюється в музичному творі.

2) Переносно – основна думка, тема, що проходить через твір або наукову працю і підкреслює головну ідею.

Прийом лейтмотиву у створенні образу героя широко використовується Діккенсом і є характерним для його стилю (індивідуальної манери творчості).

– Що Скрудж вважає найголовнішим у житті? Знайдіть такі слова в мовленні цього персонажа, які визначають його цінності.

2. Візит племінника.

– З’ясуйте, яка роль відведена автором цьому персонажу. А сцені візиту в цілому? (Або: навіщо авторові знадобилося ввести в свою оповідь персонаж племінника?) (Сцена допомагає глибше розкрити характер Скруджа, а персонаж племінника дає можливість висвітлити образ “дядечки” в контрасті з якостями іншого, завдяки чому поведінка скнари, його ставлення до близьких постає карикатурою на родинні взаємини).

– Пригадайте і з’ясуйте, яку відому вам з минулого уроку проблему порушує Діккенс у діалозі племінника з “дядечком”. (Проблема життєвих цінностей).

– Перечитайте цей фрагмент, починаючи зі слів: “Є багато речей…” і закінчуючи словами: “…я славлю його” (с. 60). Прокоментуйте зміст цього уривку.

Робота з епіграфом Пов’яжіть зміст прочитаного з епіграфом нашого уроку. (Може бути кілька ідей: світ влаштований несправедливо; гідність людини визначається не посадою, а власними чеснотами; матеріальне багатство не може замінити скарбів душі тощо).

– Що розуміє Скрудж під словом “щастя”? (Можливість із всього визискувати користь).

– Як розуміє щастя племінник? (Відчуття братерської єдності між людьми: “…коли всіх бідніших людей вважають за своїх товаришів у житті… ” ).

– У чому контрастують “дядечко” та його племінник? (У своїх уявленнях про найважливіше в житті, у своїх життєвих цінностях).

– А яке значення вкладаєте в поняття “щастя” ви?

– Яке переносне значення має епітет в авторській оповіді, присвяченій писареві (“…і той, хоч вже мало не змерз, але був теплішій від Скруджа, від щирого серця відповів на привітання”)?

Еврика нюансів. Визначте інтонацію, з якою автор вживає цей епітет. Як ви відчуваєте, кому з героїв адресована ця інтонація?

3. Відвідини двох джентльменів.

– Визначте значення цього епізоду.

4. Скрудж на шляху додому.

– Згадайте, хто складав справжнє “товариство” Скруджа (Банківські книжки, з якими він любив обідати ).

Еврика нюансів.

– Перечитайте фрагмент глави, у якому змальовано образ будинку Скруджа, і поясніть, у чому полягає секрет художньої майстерності автора. (Образ будинку Скруджа – блискучий приклад майстерності Діккенса. Він не тільки постає дзеркалом, у якому відбивається духовна занедбаність, деградація (від лат. Degrade – “зниження” ), занепад героя, але й метафорою – уособленням цілої історії його долі: “Будинок… грався з іншими будинками у піжмурки, то й забіг у цей двір, а потім не знав, як йому звідти вийти”, – Скрудж надто перейнявся своїм бізнесом і зосередився на накопиченні грошей, через що втратив загальнолюдські цінності; “двір” – майже безвихідь Скруджа в його теперішньому становищі. “Темні кімнати у здоровенному будинку” – безглуздість, марність існування-героя; “темні”, тобто самотні, як і їх господар; “Дім був такий старий та понурий, що, окрім Скруджа, ніхто в ньому не жив” – знов самотність Скруджа, його непотрібність для інших).

– З’ясуйте, така насиченість тексту художніми засобами/тропами наближає цей текст більше до прози чи до поезії. (До поезії).

– Зверніть увагу на назву повісті та здогадайтеся, якому поняттю в цій назві відповідає ця особливість тексту. (Поняттю “пісня” ).

– Як це поняття перегукується зі змістом твору? (Пісня – це завжди дещо душевне, дещо те, що пов’язане із мрією про прекрасне або з тугою про щось душевне й прекрасне. А в повісті якраз і виражається мрія про те, що в людині має перемогти все, що в ній є найкращого, хорошого. Можливо, саме тому автор і намагається наблизити текст повісті до пісні, тобто до поезії).

5. Поява привиду Марлея.

– Вкажіть на фантастичні мотиви/деталі у сцені появи Марлі.

– За що і як було покарано Марлея після смерті?

– Що мав на увазі Марлі, коли сказав: “Я ношу ланцюг, який сам собі скував за життя”?

– Що символізує цей ланцюг? Що означає його довжина?

– Яке враження справила на Скруджа розповідь примари Марлея?

– З’ясуйте, хто з героїв і за яких обставин виявив гуманізм у ставленні до інших. Проілюструйте ваші судження прикладами із прочитаного. (Племінник по відношенню до свого “дядечки”, коли у відповідь на його зневагу залишився привітним, доброзичливим і співчутливим; привид Марлея, що прийшов для того, щоб допомогти товаришеві уникнути гіркої долі, дати шанс на порятунок).

5. Підведення підсумків, оголошення оцінок за урок.

Підсумкова бесіда.

1. Чому люди з такою шаною ставляться до Різдва Христова?

2. З якою метою автор “дозволив” Скруджеві залишити на вивісці компанії (“Скрудж і Марлей”) ім’я свого єдиного партнера і друга?

3. Назвіть найсуттєвіші риси характеру Скруджа.

4. Озвучте в перекладі на українську мову тему нашого уроку.

5. Який характерний для індивідуальної творчої манери прийом використовує Діккенс, змальовуючи образ Скруджа?

6. Домашнє завдання.

1. Прочитати 2-гу строфу “Пісні”; підготувати переказ її основних подій.

2. Скласти простий план цієї глави у формі запитань, які б зосереджували увагу не тільки на змісті, але й на важливих художніх деталях (матеріал попередніх уроків) і подробицях.

3. Визначити, які художні засоби використано в описі будинку Скруджа.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

HE PUTS TНЕ SCREW ON – Своєрідність художнього світу Ч. Діккенса. Характеристика образу Скруджа. Аналіз першої строфи