“Громадянське суспільство дуже потрібно”

Можна сказати, що громадянське суспільство – це співтовариство самодіяльних, цивілізованих і повноправних громадян. Формування громадянського суспільства у сучасних умовах тісно пов’язане зі ствердженням ідеї самоцінності кожної особистості і особистої свободи. Виникнення громадянського суспільства стало причиною розмежування прав громадянина і прав людини, адже права громадянина забезпечуються державою, а права людини – громадянським суспільством.

В цивільному суспільстві немає єдності релігії та політики, ідеології

та політики, а також затверджується розмежування моралі і права, приватного і державного, суспільного і власного.

Становлення сучасного громадянського суспільства означає формування спільності людей, в якій присутнє оптимальне співвідношення неполітичного і політичного початків.

Незважаючи на те, що в нашій країні вже не перший рік відбуваються демократичні перетворення, процес створення громадянського суспільства йде досить повільно. Приватизація і перерозподіл власності не привели до очікуваного створення так званого середнього класу. Хоч власність, у своїй більшості, і перестала бути державною, але

залишилася в руках все тих же представників правлячого прошарку, але вже як їхня приватна власність.

Мабуть, саме тому економічна політика нашої країни поки ще слабо стимулює формування умов для розширення у нашому суспільстві середнього класу.

На шляху формування громадянського суспільства в Україні існує чимало труднощів і, насамперед, це система цінностей і стійкі стереотипи, сформовані за десятиріччя радянської влади, яки не приймають багато культурних, соціальних та економічних умов, необхідних для створення громадянського суспільства. Значна частина наших співвітчизників відчуває психологічний дискомфорт від базових, фундаментальних цінностей, на яких будується цивілізоване громадянське суспільство. Це й відсутність багатьох соціальних гарантій, які були при СРСР, і конкуренція, і соціальна та економічна нерівність, і приватна власність.

Значний відбиток на формування українського громадянського суспільства накладає і занадто швидкий характер процесу модернізації країни, коли одночасно вирішується багато важливих завдань і робиться це в стислі терміни. Не меншою перешкодою на шляху до сучасного громадянського суспільства є й істотний розрив доходів основної частини наших співвітчизників з невеликою групою людей з захмарними прибутками.

У цих умовах нашій країні належить зробити ще багато чого. Перш за все в Україні необхідно створити надійні культурні, політичні, економічні і правові передумови для самореалізації українців і задоволення наших повсякденних потреб. Тільки в таких умовах вдасться створити повноцінне громадянське суспільство, яке нашій державі вкрай потрібне.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

“Громадянське суспільство дуже потрібно”