Григорій Сковорода – байкар-викривач суспільних недоліків

I. Історична епоха, коли жив і працював Г. Сковорода (початок розвитку капіталістичних відносин в Росії і Україні, кріпосницький гніт, представники передової громадсько-політичної думки цих часів – Д. Фонвізін, О. Радищев, Я. Ковельський).

II. Соціально-політичні мотиви в творчості Г. Сковороди.

1. Соціальні ідеали українського поета і філософа (демократія і гуманізм, республіка, збірка “Сад божественных песней”).

2. Вірші соціального плану в творчості Г. Сковороди (викриття експлуататорів-кріпосників, оспівування свободи –

найвищого блага людини, вірш “De libertate”).

3. Антимонархічні мотиви творчості (“Всякому городу нрав і права” – зразок соціальної сатири, висміювання поміщиків і козацької старшини, зажерливих купців, лицемірних служителів культу).

4. “Басни Харьковскія” – професійний виступ Г. Сковороди-байкаря (сатиричний показ вад тогочасного суспільства, байки “Олениця і кабан”, “Пчела и Шершень”, побудова байки – фабула і “сила” (мораль)).

III. Значення творчості Г. Сковороди і його оцінка діячами української літератури (І. Франко).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

alt

Дізнайтесь вартість своєї роботи

Безкоштовна оцінка замовлення!

Оцінимо за півгодини!

Григорій Сковорода – байкар-викривач суспільних недоліків