ГОГОЛЬ ВАСИЛЬ

ГОГОЛЬ ВАСИЛЬ (Гоголь-Яновський; 1777, х. Купчинський, тепер у складі с. Гоголевого Шишацького р-ну Полтавської обл. – квітень 1825, с. Кибинці, тепер Миргородського р-ну, тієї ж обл.; похований у Гоголевому) – письменник.

Батько М. Гоголя. Народився в сім’ї миргородського полкового писаря, що належала до поміщицького стану. Навчався в Полтавській духовній семінарії.

Служив на поштамті. 1805 р. в чині колезького асесора вийшов у відставку, жив у родовому маєтку в с. Василівці (тепер Гоголеве). Був людиною освіченою й культурною, мав літературні

й театральні задатки.

Писав вірші, іноді віршовані листи до друзів (здебільшого гумористичного характеру). 1812 р. був секретарем у свого далекого родича, тоді маршала полтавського дворянства Д. Трощинського; за службовим обов’язком писав відозви про набір до армії та збирання коштів на військові потреби під час Вітчизняної війни. Поселившись у маєтку Д Трощинського в с. Кибинцях, допомагав управляти його економіями, керував домашнім театром, виступаючи постановником та актором, а часом і автором п’єс чи водевілів з українського народного побуту. З літературного доробку збереглася комедія “Простак,

или Хитрость женщины, перехитренная солдатом”, опублікована П. Кулішем у журналі “Основа” (1862). Текст комедії “Собака – вівця” не зберігся.

Про її зміст відомо з розповідей його дружини М. Гоголь-Яновської.

Намір здійснити постановки комедій батька в Петербурзі мав його син М. Гоголь. Окремі ситуації й типи з батькових комедій він використав у своїй творчості, а уривки – як епіграфи в повісті “Сорочинський ярмарок”.

Літ.: Николай М. (Куліш П. О.). Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. СПб., 1856. Т. 1; Отец Гоголя, зноды и характеристики. СПб., 1914; Грицай М. С. Традиція вертепної драми в п’єсах І. Котляревського та В. Гоголя // Рад. літературознавство.

1963. № 1; Крушинова Н. Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. К., 1992.

П. Федченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ГОГОЛЬ ВАСИЛЬ