Гамлет – ідеальний герой свого часу (за однойменною трагедією В. Шекспіра)

І. Гамлет – головний герой трагедії В. Шекспіра (відтворена епоха Відродження; в XVІ ст. народжується новий ідеал людини – за стосунками, за поглядами, за моральними якостями).

ІІ. Гамлет – людина свого часу, людина на всі часи.

1. Життя Гамлета до зображення подій (Гамлет – спадкоємець королівського трону, навчався у Віттенберзькому університеті, де панувало вільнодумство; мав друзів – Гільдернстерна і Розенкранца; мав кохану дівчину – Офелію).

2. Освіченість і розум Гамлета (обізнаний з науковою думкою свого часу, знав

літературу, мистецтво, сам писав вірші, міг керувати театром; володів мечем і шпагою; розумів недоліки свого часу; мав свою думку щодо мудрого і справедливого правління країною, щодо понять добра і зла).

3. Головне питання – бути чи не бути? (Гамлет хоче помститися за честь родини, встановити справедливість, покарати злодія; але для цього він має застосувати те саме зло; звідси роздвоєність думок і вчинків, сумніви і нерішучість; Полоній уособлює для Гамлета світове зло, тому Гамлет бере на себе відповідальність позбавити світ від зла, відновити рівновагу добра і зла; до цього його підштовхує також зрада його друзів.)

4.

Рішення діяти (Гамлет – людина свого часу, якій притаманна роздвоєність; його погляди, переконання, моральні принципи, за якими він живе, зіткнулися зі старим способом життя, з протиріччями дійсності; він діє, хоча, мабуть, розуміє, що безсилий змінити світ, але він не може залишитися стороннім).

ІІІ. Трагедія Гамлета – приклад для роздумів про пошук сенсу життя, пошук істини (людина повинна займати у житті активну позицію).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Гамлет – ідеальний герой свого часу (за однойменною трагедією В. Шекспіра)