Енциклопедія

Енциклопедія (грецьк. encyclopedie – коло знань) – науково-довідкове видання, яке об’єднує в алфавітному або систематичному порядку найістотнішу інформацію з усіх (універсальна Е.) або окремих (галузева Е.) галузей знань. Літературна Е. – один із видів галузевих Е. Сучасне значення літературної Е. пов’язане з виданням наприкінці XIX ст. “Універсального словника літератур” Г. Вапро (Париж,1876-77) та “Енциклопедії світової літератури” в США (т. 1-20. – Нью-Йорк, 1885-91). Інформацію енциклопедичного типу про українську літературу накопичено

у поетичній антології “Українська муза” (1908), “Десять років української літератури (1917-27)” О. Лейтеса і М. Яшека (т.

1-2,1928), бібліографічному словнику “Українські письменники” (т.1-5. – К., 1960-65), а також у виданнях: “Литературная энциклопедия” (т.1-9, 11 – М., 1929-39; т.10 і 12 не вийшли), “Краткая литературная энциклопедия” (т. 1-8, т.9 додатковий – М., 1962-78), “Словарь книжников и книжности Древней Руси” (вип.1-3, 1987-89). У 1988-96 вийшли т. 1-3 “Української літературної енциклопедії”.

Першою персональною літературною Е. в Україні став “Шевченківський словник” (т.1-2 – К., 1976-77; Держпремія

УРСР ім. Т. Шевченка 1980). Персональні літературні Е. за кордоном: перша – “Дантівська енциклопедія” Дж.

Скартацціні (т.1-3 – Мілан, 1896-1905), “Малий Стендалівський словник” А. Мартіно (Париж, 1948), “Довідник з Гете” (т. 1-4 – Штутгарт, 1955-61), “Дантівська енциклопедія” (т.1-5 – Рим, 1970-76). До цього типу видань належать “Лермонтовская енциклопедия” (М.,1981), довідники “Янка Купала” (Мінськ, 1986), “Францыск Скарына і яго час” (Мінськ, 1988).

Виданнями енциклопедичного типу вважаються також термінологічні словники (“Словник літературознавчих термінів” В. Лесина, О. Пулинця, К.,1971).

Особливе місце серед Е. посіла “Енциклопедія українознавства” (1955-1984) за редакцією В. Кубійовича, що стала безцінним внеском в осмислення національної культури, в осягнення універсалій національної ментальності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Енциклопедія