До теми “Байки у світовій літературі”

Що називається байкою, і які її головні ознаки? Байка – це невелике, здебільшого віршоване оповідання повчального її героями якого виступають звірі, люди, рослини чи предмети. Провідна думка називається мораллю. Вона може знаходитись як на початку, так і в кінці речення.

Обов’язковим для байки є використання алегорії, сатири, іронії. Алегорія з грецької означає “інакомовлення” – це такий художній прийом полягає в зображенні одних явищ чи образів через інші. Сатира – різке виявлення людського життя, поєднане з гострим висміюванням,

іронія – прихована смішка.

Байці притаманні стислість і повчальність. У ній здебільшого відомі тафори. Мова байки проста, близька до розмовної.

Метою байки є висміювання людських вад, недоліків суспільства з тим, шоб виправити чи викорінити їх.

Кого вважають засновником байки? Засновником байки вважають легендарного давньогрецького байкаря Езопа у VI ст. до н. е. на острові Самосі. Все життя Езоп провів у рабстві.

Його байки спочатку поширювалися усно, а згодом їх почали збирати в рукописці, йому приписують збірку байок, яка налічує понад 400 творів, найвідоміших байкарів світу. Які їхні Твори

ви знаєте? Переспівувачами Езопових байок були Федр, Бабрій, Крилов.

Серед їхніх творів багато байок з однаковими назвами “Лисиця і виноград”, “Жаба і Віл”, “Лисиця і Ворон” та інші. Сюжет, ідея байки залишаються езопівськими, автори вдосконалювали своє власне бачення. Чому автори не змінювали саму назву байки? Ви вважаєте, чого ми можемо навчитися в Езопа? В байках Езопа, римському поетові Федру належать такі рядки: В Езопа вчіться, добрі люди!

Для того байка коле під ребро, щоб виправлять людські заблуди і похвалять красу й добро, думка байки І. А. Крилова “Вовк та Ягня”? І думка байки висловлена у перших рядках: У сильного безсилий винен завсігди: цих прикладів в історії ми досить знаєм. Вовк відчуває себе хазяїном, бо був у тих місцях найсильнішим. Тому існує безліч причин, щоб звинуватити безсиле Ягня й виправдати свій учинок.

Цими рисами характеру наділяє І. Крилов Вовка та Ягня? І байки І. Крилова жорстокий, грубий, лицемірний. Говорячи про нього, вживає слова, що передають характер Вовка: “бродив”, “хоче поживиться”, “голову тобі”, “поволік”. Вовк – впевнена у своїй силі та безкарності в його мові велика кількість окличних речень, лайливих слів.

Ягня ж – безпорадне. Інтонації його благальні, жалібні: “якщо пресвітлий Вовк, “насмілюсь вам сказать”, “та зглянься”, “ах, чим же винен я?” Вважаєте, кому з героїв своєї байки “Вовк та Ягня” симпатизує автор? чому мораль байки І. Кршюва “Квартет”? Байки І. Крилова “Квартет” висловлює Соловей: “Щоб буть музикою, потрібне тут уміння та трохи тонших би ушей, – їм одмовляє Соловей, – Тож як сідати – сварки марні, бо з вас музики незугарні”. Дніпр байки засуджує людей, які беруться не до своєї справи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

До теми “Байки у світовій літературі”