ДМИТРЕНКО ВАСИЛЬ

ДМИТРЕНКО ВАСИЛЬ (рр. нар. і см. невід.) – актор і режисер середини XIX ст.

Автор популярного водевілю “Куммірошник, або Сатана в бочці”. Біографічних відомостей про нього дуже мало. У 40-х роках XIX ст. був режисером у кріпацькому театрі В. Хорвата (с. Головчине на Харківщині), який давав вистави українських п’єс і в Харкові. З березня 1850 р. в бенефіс славетного артиста Карпа Соленика було виставлено водевіль В. Дмитренка “Куммірошник”.

Відтоді ця п’єса часто виставлялася українськими мандрівними трупами, була в репертуарі

театру корифеїв і галицького театру “Руська бесіда”. Вперше водевіль надруковано 1884 р.

Невідомо, чи В. Дмитренко щось іще написав, проте водевіль “Куммірошник” прославив його ім’я. Зміст твору становить комедійна ситуація інтимно-побутового характеру, пов’язана з подружньою зрадою жінки. Це яскравий зразок побутового водевілю: всі ситуації напрочуд комедійні, “виходи” п’єси майстерно побудовані на несподіванках, дія відбувається бурхливо. Автор за допомогою влучних реплік, характерних куплетів надає творові потрібних імпульсів для розгортання ситуацій, динамічного розвитку конфлікту.

Саме в дії проявляються характери персонажів.

П’єса В. Дмитренка переконує, що у водевілі рівноправними “партнерами” виступають і динамічний діалог, і комічна пісенька, й гумористичний танок Пісенні куплети органічно виростають з діалогів, постійно перемітаються з ними. Водевіль супроводжується музикою, написаною спеціально для нього або підібраною з популярних легких мелодій. Цей “жарт” завдяки реальності відображення життя, майстерності використання фольклорних мотивів та образів, наснаженню ситуацій щирим гумором витримав іспит часу.

Водевіль доповнює картину української драматургії середини XIX ст.

Літ.: Перепелиця П. З історії українського водевілю // Український водевіль. К., 1965; Український драматичний театр: Нариси історії: У 2 і. К, 1967. Т. І; Хропко П. П. Українська драматургія першої половини XIX ст. К., 1972; Франко І. Нариси історії українсько-руської літератури до 1890 // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. К, 1984.

Т. 41.

П. Хропко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДМИТРЕНКО ВАСИЛЬ