Для чого потрібні диктанти

Диктант – один з основних видів робіт при навчанні правопису. Це запис учнями сприйнятого на слух тексту, при якому необхідно правильно написати всі слова та розставити пунктуаційні знаки. Перевірочний та контрольний диктанти, які учні пишуть самостійно, дозволяють виявити пробіли у їхніх знаннях та виділити типові помилки з метою їх подальшої ліквідації.

Найбільш ефективним написання диктанту буде для наступної мети:

А) попередній – проводиться при ознайомленні з рівнем володіння мовою учня – на початку роботи вчителя з

новим класом або при знайомстві репетитора з новим учнем. Такий вид роботи дозволяє встановити, що учень знає, а що ні, і відштовхуватися від цього у подальшій роботі.

Б) перевірочний – підсумовує вивчений за певний період матеріал, демонструє, наскільки учні його засвоїли. Також такий диктант допомагає вчителю визначити, наскільки ефективною є його методика викладання.

Написання диктанту потребує підвищеної уваги, концентрації, вміння співвідносити почуте з теоретичними правилами, вивченими раніше. Основна мета написання диктанту – формування в учнів навичок “бачення орфограми” – тобто проблемного місця в написанні слова чи постановки знаку пунктуації, що тягне за собою необхідність згадати та застосувати відповідне орфографічне правило.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)


Для чого потрібні диктанти