Детальний Аналіз “Енеїда” І. Котляревський

” Енеїда ” аналіз твору – тема, ідея, жанр, сюжет, композиція та інші питання розкриті в цій статті. ПАСПОРТ ТВОРУ Рід літератури “Енеїда” : ліро-епос. Жанр “Енеїда” : Ефпічна бурлескно-травестійна поема (епічна – бо в ній події подаються в розповідній формі; травестійна – бо античні герої “перевдягнені” в українське вбрання, перенесені в історичні умови українського життя; бурлескна – бо події і люди змальовуються здебільшого в жартівливо-знижувальному тоні).

Тема “Енеїда”: змалювання життя українського

суспільства кінця XVIII ст. Ідея “Енеїда”: утвердження безсмертності українського народу, його ментальності, культури, волелюбності; засудження негативних соціальних явищ українського суспільства кінця XVIII ст. Віршовий розмір “Енеїда”: чотиристопний ямб. І. Котляревський уперше в Україні написав епічний твір силабо-тонічним віршем (ямбом), найбільш відповідним для української мови розміром. Художній напрям “Енеїда”: просвітницький реалізм. Головні герої “Енеїда”: Еней, його батько Анхіз, мати Венера; друзі-троянці: Низ та Евріал; верховний бог Зевс; боги: Еол, Нептун, Юнона; Дідона; цариця Цирцея;
жриця бога сонця Сивілла; цар Латин, його дружина Амата та їх донька Лавінія; цар Турн.

Композиція “Енеїда”: твір містить шість частин, які змістовно пов’язані з подорожжю Енея і тими пригодами, що трапилися з ним:

  Частина І. Початок подорожі Енея. Буря на морі. Гостювання в Дідбни. Частина II.

  На Сицилії. Поминки за Енеєвим батьком Анхізом. Пожежа на троянському флоті. Частина III.

  На землі Кумській. Зустріч Енея із Сивіллою. Подорож у пекло.

  Зустріч з батьком Анхізом. Частина IV. На Латинській землі.

  Підготовка до війни, її початок. Частина V. Війна між троянцями і рутульцями. Героїчний подвиг Низа та Евріала.

  Частина VI. Продовження війни. Поєдинок Енея і Турна. Перемога Енея.

У творі накладаються дві сюжетні лінії:

  основна – реальні мандри запорозьких козаків після зруйнування Січі; канва сюжету поеми Вергілія.

Перша сюжетна лінія домінує над другою через образну систему твору. Звідси – історично обгрунтовані висновки про характери героїв як національних типів, а конкретно – як запорозьких козаків. Сюжет майже такий самий, як Вергілієвої “Енеїди”. Зав ‘язка: подорож Енея з троянцями в пошуках Італії.

Кульмінація: двобій Енея з Турном. Розв ‘язка: перемога Енея над Турном. Проблематика “Енеїда”: автор “Енеїди” порушує низку важливих проблем:

  соціальної нерівності; засудження негативних суспільних вад: злодійства, інтриганства, хабарництва, здирництва, безкультур’я тощо; патріотизму; захисту рідної землі від ворогів; громадянського обов’язку, честі сім’ї; утвердження людських чеснот: добропорядності, щирості, добра, поваги до батьків тощо; виховання майбутнього покоління на принципах народної моралі; любові і ненависті; дружби, кохання тощо.

Примітки: “Енеїда” – перша пам ‘ятка українського письменства, укладена розмовною українською мовою; перший твір нової української літератури. І. Котляревський перелицьовує на український лад сюжет твору давньоримського класика Вергілія. В античному творі йшлося про мандри троянців, що прибувають з волі богів до латинських земель (пізніше Римська держава). У поемі І. Котляревського розгортаються такі ж події, збережені імена героїв, але український автор закладає новий національний зміст: під виглядом троянців постають українські козаки, богів Олімпу – українське панство; усі реалії твору відбивають життя українського суспільства XVIII ст. після зруйнування української “Трої” – Запорозької Січі.

У творі наявний національний колорит (відображення побуту українців в обрядах, звичаях, повір’ях, стравах, одязі, розвагах). Тому “Енеїду” називають енциклопедією українського життя XVIII ст. Крім національного, у поемі наявний історичний колорит – змалювання минулого і сучасного України.

Долаючи рамки запозиченого сюжету, переборюючи традиції травестійного, бурлескного жанру і штучної книжної мови, її “високий” стиль, І. Котляревський силою таланту й знанням життя народу та фольклору створив оригінальний реалістичний твір – і в цьому найбільше, епохальне, неперехідне значення поеми – праматері нової української літератури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Детальний Аналіз “Енеїда” І. Котляревський