“Чорна рада” П. Куліша – перший український історичний роман (І варіант)

Видатний український письменник, громадський діяч, видавець, перекладач, етнограф, історик, соратник Шевченка по Кирило-Мефодіївському товариству і продовжувач його ідеї боротьби за незалежну державу, – Пантелеймон Куліш. У 1857 році роман “Чорна рада” вийшов друком, здобув високу оцінку критиків. Це не тільки історичний, а й соціальний твір, бо в ньому правдиво показано суперечності між різними верствами населення. Саме вони і призвели до так званої “чорної ради” у 1663 році.

Після смерті Богдана Хмельницького в добу Руїни на

Україні починається запекла боротьба за булаву, за владу. Україна була розділена на Правобережну й Лівобережну, булава переходила з рук у руки, але Україні користі це не приносило. Майже 14 років створювався роман.

Автор провів величезну дослідницьку роботу і опрацював літописи, архівні документи, історичні пісні та думи. У творі автор показує різницю в поглядах і діях козацької старшини, духовні цінності та інтереси Сомка і Брюховецького; розкриває причини поразки Сомка, відмову його від порятунку й подальшої боротьби; змальовує розбрат на Україні. Як бачимо, роман “Чорна рада” П. Куліша багатопроблемний.

Автор ставить перед собою мету: відтворити історичну долю України, указати шляхи, якими повинен піти український народ, щоб настало краще життя. Через два протилежні табори героїв письменник подає взаємини між простими людьми і панством, старшиною; порушені проблеми стосунків ніж двома країнами – Росією та Україною.

Це роман-хроніка, який подає реальні події минулого, змальовує людей різних прошарків тієї епохи, ураховуючи складність історичних обставин у тогочасній Україні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

“Чорна рада” П. Куліша – перший український історичний роман (І варіант)