Чим зумовлене перейменування в художньому творі?

Перейменування (гр. metonimia – метонімія)- троп, заміна назви якогось предмета чи явища іншою назвою на основі асоціативного зв’язку між ними. Як і в метафорі, один із елементів метонімії опущений і лише мається на думці.

Гомоніла Україна,

Довго гомоніла.

Довго, довго кров степами

Текла – червоніла.

У цих відомих рядках з поеми Т. Шевченка “Гайдамаки” Україна – не територія, а населення, українці. Така метонімія увиразнює зображуване, акцентує увагу на всезагальності гайдамацького руху.

Частковим виявом метонімії

є синекдоха. її сутність полягає в кількісній заміні понять, тобто вживанні однини замість множини і множини замість однини; родового поняття замість видового, і навпаки. Наприклад:

Вдарив революцьонер – захитався світ.

П. Тичина

Плаче бідний та зітхає.

Сну не знають його очі…

М. Вороний

Межа між метонімією і синекдохою досить умовна, тому стосовно художньої літератури варто говорити про метонімічний тип образності, до якого належить і синекдоха.

Метонімія і синекдоха як засоби образного змалювання життя звертають увагу читача на окрему характеристику предмета чи явища, щоб за

допомогою їх він зумів уявити ціле. З цією ж метою використовується і такий вид образного вислову, як перифраз, що є розгорнутою метонімією:

Невже нічого ви не відали,

Нещасні жертви сліпоти,

Коли ім’я рябого ідола

Свинцем вганяли вам в роти?

В. Базилевський

Весна, весна. Сади – мов п’яні,

Хитає вітер дерева,

І на Софіївськім майдані

Богдана бронза ожива.

В. Сосюра

У наведених цитатах заміна слів надає поетичному прикладу думки більшої виразності, емоційності. У вірші “Ознаки весни” М. Рильський, не вживаючи саме слово весна”, подає її розгорнений образ:

Ії чутно у голосі синиці

І в криках круків у височині.

Вона останній заметілі сниться,

Ії угадуєш по довшім дні

Вона – в бутонах блискучих на каштані.

В снігу рудому, у струмках брудних.

Що чистим сріблом грають у тумані.

Мов бруд ніколи не торкався їх.

Метонімічні деталі-штрихи, створені рукою майстра, сповнені особливої поетичної чарівності, вони підсилюють естетично-емоційне враження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим зумовлене перейменування в художньому творі?