Борис Харчук. “Планетник”. Добро і зло в повісті, сучасному світі та в людині

УРОК 47

Тема. Борис Харчук. “Планетник”. Добро і зло в повісті, сучасному світі та в людині.

Мета. Розкрити символічне значення образу квітки; з’ясувати роль художніх засобів, висловити власні роздуми про суть людського життя.

Обладнання: схема-алгоритм.

Епіграф:

Того чекає благодать,

Хто полюбляв однаково

Людей, і птахів, і звірят.

С. Колрідж

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

– Прослуховування повідомлень учнів про спорідненість образу Планетника з образом Маленького принца з однойменного

твору А. де Сент-Екзюпері, про перші спроби людини літати.

II. Вивчення нового матеріалу.

Краса природи надихає на творчість, запалює в серці любов до людей, бажання робити добро. І тільки людина, чуйна серцем, душевно багата, може по-справжньому бачити, відчувати красу природи^ милуватися її барвами. Переконатися в правдивості цих слів нам допоможе сьогоднішній урок.

1. Аналіз літературного пейзажу у творі. (Учні працюють із схемою-алгоритмом).

Схема-алгоритм

1-й крок – прочитай уважно пейзаж, відтвори в уяві, визнач емоційну наснаженість його. (Від слів: “Така хата була й в хлопчика” до

слів: “… він відчиняв своїми крилами весну і зачиняв літо”.)

2-й крок – визнач епізод, якого безпосередньо стосується пейзаж, простеж, як він пов’язаний з сюжетом. (Епізод, у якому розповідається про життя хлопчика, який змалку вмів бачити і відчувати красу навколишнього світу.)

3-й урок – визнач, хто спостерігає пейзаж: автор (ліричний пейзаж) чи персонаж (психологічний) твору, гармоніює чи контрастує пейзаж до внутрішнього стану спостерігача. (Пейзаж спостерігає автор, тому це ліричний пейзаж. Він контрастує до внутрішнього стану автора: з одного боку – стара хата з низькими маленькими вікнами, з іншого – краса довколишнього світу.)

4-й крок – з’ясуй роль пейзажу для втілення ідейно-художнього авторського задуму. (Автор прагнув показати красу світу, який оточував головного героя. Планетник “Народжений для краси, міг бачити її скільки завгодно й де завгодно. Вона жила скрізь, повсюдно дивуючись і ваблячи”. Вона була контрастом невимовно тяжкого життя селян-кріпаків.)

5-й крок – визнач засоби творення пейзажу (тропи, символічні елементи, кольори та ін.). (Порівняння: “мальви засвічувалися, як ліхтар”, “соняшник, як сторож у житньому брилі”; епітети: “повні півонії”, “самостійний соняшник”, “розтріпана наречена”, “бузько-мудрець”; метафори: “ромашки біліли розсипом”, “повійка розплющувала і заплющувала очі”, “хата насіяла квітів”, “бузько-мудрець: він відчиняв своїми крилами весну і зачиняв літо”; символи: мальви, калина, соняшник, хміль, мак, явори і ясени, дуби, журавель-криниця, бузько; кольори: жовтий, білий, зелений).

2. Образ нарциса.

– Які ще символи є у повісті? Поясніть їх значення. (Квітка нарцис, яка символізує красу, її незахищеність, чистоту).

– Складіть сенкан до образу нарциса.

Нарцис

Білий найгарніший

Цвів говорив визволив

Непорочність із знаком ясного сонця

Краса

3. Теледиспут. (Основні учасники – телеведучий і гості – персонажі художніх творів. Учням рекомендовано користуватися текстом, за доцільності використовувати мову персонажів (зачитувати цитати)).

– Одним з найбільших див і однією з найбільших цінностей світу є його краса. Краса зоряного неба і землі, краса ріки і краса лісу, краса квітів і краса самої людини. У чому ж виявляється людська краса?

Спробуйте самостійно скласти схему.

4. Складання схеми-опори.

Наприклад:

Людська краса – у зовнішності, у стосунках, у вчинках, у праці, у почуттях, думках.

Персонажі – мати Планетника, Природа, дід Капуш, селяни, Планетник.

Орієнтовний зміст розмови: Як треба господарювати на землі, як сприймати природу: як живу істоту, домівку чи річ? (У теледиспуті обов’язково має бути обговорена тема з твору “Природа – наша мати. Її треба любити й тоді, коли вона жорстока”),

5. Міні-дослідження. Добро і зло в житті Планетника; його сучасників; у наш час.

– Сьогодні на уроці ми говоримо про красу, намагаємося створити ідеал красивої людини. А чи знаєте ви, що однією з найпрекрасніших її рис є доброта? У V ст. до н. е. китайський філософ Конфуцій писав про те, що потрібно виховувати в собі доброту, й вона не передається у спадок, не приходить з досвідом.

У давнину слово “добрий” мало значення “міцний”, “сильний”. Згодом слово “доброта” стало означати “краса”, пізніше – “багатий”, і лише потім набуло значення “душевний, лагідний”.

– Життя на землі одвічно побудоване на боротьбі між добром і злом, між ними постійно точиться суперечка, конфлікт. Чи означає це, що конфлікт виникає й між носіями добра і зла?

– За якими критеріями ви розпізнаєте носіїв добра і зла?

Добро і зло у житті Планетника

Зло:

Бідність, нерозуміння людей, жорстоке їх ставлення, озлоблення

Добро:

Краса природи, праці на землі, любов і милосердя, терпіння

У сучасників Планетника

Зло:

Тяжка праця, бідність, неосвіченість, заздрість, злість, ненависть

Добро:

Краса природи, хліборобська праця, традиції і свята

У наш час (Колективне складання)

III. Підсумок уроку.

Подумайте, чи відповідаємо ми ідеалові красивої людини. Що слід робити, щоб про вас казали: “Красива людина”?

– Гра “Мій портрет у променях сонця”. (Виберіть із набору людських рис 5 позитивних, які є у вас, і намалюйте у вигляді промінців сонця, а 5 негативних запишіть поруч. Обміняйтеся своїми сонечками із сусідом по парті, який на зворотному боці перелічить п’ять позитивних і негативних якостей, властивих вам. Проаналізуйте відгуки друзів, зробіть висновки.

IV. Домашнє завдання.

Прочитати твір “Сім’я дикої качки” Євгена Гуцала.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Борис Харчук. “Планетник”. Добро і зло в повісті, сучасному світі та в людині