БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ – ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ

Особа, думки і почуття якої виражаються в ліриці. Найчастіше виступає у першій особі (“Я”), проте не слід ототожнювати автора і його ліричного героя, останній є способом непрямої присутності автора в ліричному творі.

Ліричний герой – образ, що виникає в уяві читача під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів. Ліричний герой не обов’язково тотожний авторові.

Ліричний герой – особа, думки і почуття якої виражаються у ліриці.

Переживання і думки, виражені у ліричному творі, не ототжнюються з постаттю автора, з його внутрішнім світом, для цього запроваджуєжться поняття його ліричного “Я” – так званого ліричного героя, на підставі якого витворюється цілісне уявлення про творчість поета.

Ліричний герой пояснює специфіку ліричного характеру у всьому багатстві проявів душевного життя, узагальнює досвід художнього світосприйняття та творчого чину. Стосунки між автором та ліричним героєм трактуються як зв’язки між прототипом та створеним на його основі художнім образом.


БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ – ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ