Біографія Радищева Олександра Миколайовича

Народився в небагатій дворянській сім’ї. Виховувався й учився в петербурзькому Пажеському корпусі. По закінченні навчання в числі ще дванадцяти юнаків був посланий Катериною II у Лейпциг для підготовки “до служби політичної й цивільної”. У Німеччині вивчав французьку й німецьку просвітительську філософію.

Великий вплив на формування поглядів Радищева мав “вождь його юності”, талановитий Ф. В. Ушаков. Згодом Олександр Миколайович описав його життя й погляди в праці “Житіє Ф. В. Ушакова”. Возвратясь у Росію, Радищев служив

на митниці чиновником З 1785 року він почав працювати над своїм головним добутком – “Подорож з Петербурга в Москву”.

Ця праця була надрукована автором у власній друкарні в 1790 році в кількості близько 650 екз. Викриття самодержавно-кріпосницького режиму звернулася на себе увага цариці Катерини. За її наказом 30 червня 1790 року письменник^-революціонер був укладений у Петропавловскую міцність.

8 серпня він був присуджений до страти Однак указом 4 жовтня страта була замінена десятилітнім посиланням в Илимск (Сибір).

З посилання Радищев був повернутий в 1797 році Павлом I, але відновлений у правах він був

лише Олександром I. Імператор залучив Радищева до участі в комісії зі складання законів. У цій комісії Радищев відстоював свої вільнолюбні прогресивні погляди. Голова комісії нагадав письменникові Осибири.

Хворий і змучений, Радищев вирішив, що його зусилля марні. 12 вересня 1802 року письменник покінчив із собою, сказавши перед смертю: “Потомство помститься за мене”. Втім, історики говорять, що факт самогубства точно не встановлений.

У творчій спадщині Радищева: “Лист про китайський торг”, “Скорочене оповідання про придбання Сибіру”, “Записки подорожі по Сибіру”, “Щоденник подорожі по Сибіру”, “Щоденник одного тижня”, “Опис мого володіння”, “Бова”, “Записки про законоположення”, “Проект цивільного укладення” і др.

Особливо сильні антимонархічні тенденції в оді “Вільність”. “Подорож з Петербурга в Москву” вплинуло як на сучасників письменника, так і на наступні покоління


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Біографія Радищева Олександра Миколайовича