Байка як жанр літератури Підсумковий урок

Мета: підготувати учнів до тематичного опитування, добре засвоїти значення термінів “байка”, “мораль”, “алегорія”.

Обладнання: учнівські роботи, малюнки до байок.

Хід уроку

Здається, байка просто бреше.

А справді – мудру правду чеше.

Л. Глібов

І. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Гра “Відгадай слово”

– Коротке, віршоване алегоричне оповідання, в якому закладено повчальний зміст. (Байка)

– Країна, що подарувала світові основоположника

жанру байки (Давня Греція)

– Основоположник жанру байки (Езоп)

– Частина байки, в якій розповідається про події (Оповідна)

– Частина байки, в якій міститься повчання. (Мораль)

– Відображення одного предмета через інший (Алегорія)

– Замаскований спосіб передачі думок (Алегорична мова)

2. Слово вчителя

Ми вже знаємо з вами, що у центрі байки завжди лежить якась одна подія, навколо якої розвивається дія. Мова байок проста. У давні часи вони писалися прозою, пізніше у них з”явилися ритм і рима.

Дійовими особами байок є люди, звірі, птахи, рослини. Характерно, що звірі, птахи, рослини

виступають носіями певних людських рис і діють, як люди.

– Як же називається цей прийом (персоніфікація або уособлення).

Отже, ми знаємо з вами хто є основоположником байки. Давайте згадаємо біографічні дані та цікаві факти життя цього письменника Езопа.

3. Розповідь учнів про життя Езопа

– давайте перечитаємо з вами байку Езопа “Вовк та ягня”

– Про що розповідається у байці (Про трагічну долю Ягняти, якого з”їв Вовк).

– Назвіть головних персонажів байки. (Вов та Ягня).

– Чи є у байці описи героїв? (Немає. Це дає змогу зосередити увагу читачів на вчинках персонажів, тобто на дії).

– Який фінал байки? (Трагічний)

– Чим зумовлений трагізм? (Вчинком Вовка, який не був справедливим)

– Виділіть складові частини байки. ( байка має дві частини: оповідну та повчальну (мораль).

4. Розповідь учнів про життя Жан де Лафонтена

– Розповідь байки “Зачумлені звірі” напам”ять.

– Що нового, порівнюючи з байками Езопа, з”являється у Лафонтеса? (Більша кількість дійових осіб, більше діалогів, віршована форма, соціальні мотиви.)

– Чому байка, на вашу думку, називається “Зачумлені звірі”? (Герої байки засліплені блиском золота, яке дає правона життя у цьому світі.)

– Байкар пише: “Отак і в нас: є гроші – маєш право, Немає – то під суд іди”. Кого має на увазі автор? (Звичайно, людей, у житті яких панують жорстокі й ниці закони).

– Яку правду розказав Лафонтен у своїй байці? (Правду про людське суспільство, у якому панують не закони розуму, а гроші.)

5. Розповідь учнів про Івана Андрійовича Крилова.

– Розповідь байки “Вовк та ягня” напам”ять.

– Визначте складові частини байки. (Мораль – на початку твору, а потім іде розповідна частина).

-Зачитайте слова, що є мораллю байки. (“У всякого безсилий винен завсігди.)

– Подумайте, носіями яких людських рис є персонажі байки? (Вовк – людина сильна, нахабна. Ягня – людина, що має відчуття власної гідності, але через різні причини не здатна себе захистити)

– Який прийом допомагає авторові роозкрити ідею твору? (Сатира)

– Що таке сатира? (Сатира – різновид комічного Вона теж викликає сміх, але сміх нищівний, що викриває вади людського суспільства.)

– Давайте порівняємо байку Езопа “Вовк та Ягня” з байкою І. Крилова. Визначне спільне і відмінне в обох творах.

Спільне

1. Місце дії

2. “Боротьба” між персонажами.

3. Діалог між героями.

4. Трагічна кінцівка байки.

5. Мораль

Відмінне

Езоп

Крилов

Мова прозова

Мова віршована

Відсутність художніх засобів

Широке використання художніх засобів

Мораль в кінці твору

Мораль на початку твору

Лаконічний діалог

Значно розширений діалог

6. Тестові запитання (усно)

1. За сюжетом байки “Крук і Лисиця” Крук випустив із дзьоба:

А) шматок сиру.

Б) шматок сала.

В) шматок м”яса

2. Вовк із відомої байки Езопа побачив Ягня біля:

А) ставу

Б) біля річки.

В) озера

3. Фригійський раб, який став основоположником жанру байки:

А) Езоп

Б) Лафонтен.

В) Федр

4. Цикада попросила у Мурашки:

А) харчів

Б) притулку.

В) води

5. В основі байки лежить:

А) гіпербола.

Б) метафора

В) алегорія

6. Як називається повчальна частина байки?

А) Сатира

Б) алегорія

В) мораль

7. Зачумлені звірі винуватцем усіх нещасть зробили:

А) вовка

Б) осла.

В) тигра

8. У чому полягає особливість композиції байки І. Крилова “Вовк та Ягня”?

А) мораль – на початку байки

Б) мораль розбита на дві частини.

В) мораль в кінці байки.

9. У байці І. Крилова Вовк говорить:

А) “Ти винен ти уже, що хочу я, бач, їсти”.

Б) “Ти винен ти уже, що хочу я, бач, пити”.

В) “Ти винен ти уже, що хочу я, бач, спати”

.

10. Злочин Осла із байки “Зачумлені звірі” полягав у тому, що він їв:

А) чужу моркву.

Б) чужу капусту.

В) чужу траву.

11. Частина байки, в якій розповідається про розвиток подій, називається.

А) суперечка.

Б) оповідь.

В) розмова дійових осіб.

6. Робота з епіграфом.

Як ви розумієте зміст вислову Л. Глібова, який є епіграфом уроку? ( У байках висувається багато проблем, важливих для людського буття. Показуючи різні недоречності у житті, розкриваючи особливості людської поведінки, байка вчить, як потрібно чинити правильно.)

7. Гра “Чаріні клітинки”.

1. Коротке, віршоване алегоричне оповідання, в якому закладено повчальний зміст. (Байка)

2. Відображення одного предмета через інший (Алегорія)

3. Основоположник жанру байки (Езоп)

4. Художній прийом перенесеннявластивостей людей на тварин, рослин, предмети. (песоніфікація)

5. Різновид комічного Вона теж викликає сміх, але сміх нищівний, що викриває вади людського суспільства. (сатира)

Домашнє завдання: Повторити терміни. Підготуватися до тематичної роботи


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Байка як жанр літератури Підсумковий урок