Аналіз вірша Лермонтова “Бородіно”

Патріотична ідея вірша “Бородіно” зрозуміла, лад думок і почуттів солдата-оповідача легко сприймається. Але сприйняття тексту утруднено значною кількістю незнайомих нам слів і подробицями історичного характеру. Необхідно пояснити незнайомі слова до першого читання вірша. Не можна обмежитися вказівкою на наявне в хрестоматії пояснення ряду слів.

Завдання аналізу – відновити в пам’яті деякі відомості про війні 1812 року, нагадати про Бородінській битві, про її значення для російської армії, про її учасників, про хід та результат

битви. Про Бородінській битві писали багато поетів, але вірш Лермонтова займає особливе місце; воно було визнано народом і набуло небувалу популярність – “Бородіно” стало улюбленою солдатської піснею.

При читанні вірша треба передати простоту і безпосередність інтонації оповідача, його наснагу, коли він згадує про день битви, його впевненість у силі російської зброї і гордість бойовими товаришами-богатирями.

Наводжу можливий варіант плану твори.

Розповідь солдата про богатирів – героїв Бородіна. Настрій відступаючих солдатів і їх готовність до бою. Ніч перед боєм. Ранок, день і вечір Бородінської

битви.

Віра оповідача у силу і непереможність російського війська.

Зразок шкільного твору. До Лермонтова поети вихваляли як головних героїв Бородінської битви царя і полководців. Так, наприклад, поет Биков писав у вірші, теж називається Бородіно”:

Я спів поля Бородіна – Цей пам’ятник російській слави! Благоговею, часи, Царі, народи і держави. На цих полях кривавий бій Вирішив долю полувселенной,

На них ліг галлів грізний лад Перед тобою, благословенний!

У Лермонтова ж істинними героями історичної битви показані солдати-богатирі, народ. Познайомившись з поетичною майстерністю Лермонтова, зустрівшись з його основними поетичними образами, учень полюбить поета, навіть якщо поки що й не зрозуміє всієї глибини його творінь. Згодом він обов’язково повернеться до нього знову.

Рідко вдається спроба текстуально аналізувати програмні вірші в ході розповіді про життя поета: лише одне з них – “Смерть поета” – органічно може бути включено в розповідь; три ж інших (“Поет”, “Дума” та “Батьківщина”) слід винести на спеціальні уроки. На цих уроках можна обмежитися докладним аналізом віршів, подавши кожному з них невелике вступне слово і вказавши місце його у творчості Лермонтова. Але можливий і дещо інший варіант: так як для поезії Лермонтова характерна своєрідна циклічність, зосередженість на певних мотивах, інтерес до одних і тих самих питань, цілком можливо виділити теми і дещо розширити матеріал уроків.

Таких тем намічається три: тема поета і поезії (“Поет”, “Смерть поета”), тема викриття дворянського суспільства і сучасного покоління (“Дума”, “Смерть поета”) і тема батьківщини (“Батьківщина”).

Твір на тему: Аналіз вірша Лермонтова “Бородіно”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Аналіз вірша Лермонтова “Бородіно”