Аналіз “Мойсей” Франко

” Мойсей ” аналіз твору – тема, ідея, жанр, сюжет, композиція та інші питання розкриті в цій статті.

ПАСПОРТ ТВОРУ

Рід літератури “Мойсей”: Ліро-епос.

Жанр “Мойсей”: Філософська ліро-епічна поема-притча.

Пролог – це лірична частина, а пісні – епічна (сюжетна), проте вони перемежовані ліричним началом: емоційно забарвленими монологами і молитвами Мойсея.

Тема “Мойсей”: “Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, не визнаного своїм народом. Ця тема в такій формі не біблійна, а моя власна,

хоч і основана на біблійнім оповіданні” (І. Франко).

Ідея “Мойсей” : сформульована в пролозі: народ України має бути вільним і буде таким; віра у творчі сили народу, його спроможність змінити життя; утвердження думки, що справжнім вождем є той, хто виражає найзаповітніші ідеали народу, його мрії та сподівання.

Композиція “Мойсей” : складається з прологу і 20 пісень (роздумів). Композиція твору ускладнена реалістичними описами побуту кочового народу, вставною притчею про терен, міфом про Оріона, діалогами-монологами-звертаннями Мойсея, його молитвами. Події у творі розвиваються напружено, динамічно.

Твір

сюжетно поділяється на чотири частини.

Розділи І-ХІ – експозиція, виникнення і наростання конфлікту між пророком і народом, що, підбурюваний Авіроном і Датаном, не розуміє Мойсея, не бажає іти з ним до мети – зав ‘язка конфлікту, розвиток дії розгортається у ХІІ-ХУІІІ розділах; розділ XIX – кульмінація, відтворює розмову Мойсея з Єговою та смерть вождя; розв ‘язка реалізується у XX розділі – ідеали, за які боровся Мойсей, втілюються в суспільство.

Пролог було написано пізніше за поему: під час друкування книжки перші кілька сторінок залишилися чистими, тому видавець запропонував Франкові написати вступне слово, щоб заповнити місце. Наступного дня письменник приніс не передмову, а геніальний поетичний пролог, своєрідний ключ до розуміння ідейно-естетичної концепції твору, що втілює символічний, український вимір поеми, формулює задум твору, його ідею. У ньому І. Франко окреслив національно-духовний код народу в його історичному поступі.

Пролог можна поділити на дві частини, співвідносні як теза й антитеза.

Проблематика “Мойсей”:

    життя і смерті; буття особи і нації; вождя і народу; волі й рабства; історичного шляху нації; пробудження національної свідомості, віри в ідеали; лідера, який дбає не про власну славу, достаток чи благополуччя, а про свій народ.

Художній напрям, стиль: поему написано в руслі неоромантичної стильової течії українського модернізму.

Віршовий розмір “Мойсей”: Основний текст поеми (20 пісень) – тристопний анапест; пролог – п’ятистопний ямб. Пролог написано терцинами, сюжетну частину – катренами.

Примітки: Поема “Мойсей” – це духовний заповіт митця своєму народові, філософський твір на матеріалі біблійного сюжету про українців і Україну. Створюючи поему, автор думав насамперед про український народ, тому перед читачем постає його доля: минуле, сучасне, майбутнє. Видатний український літературознавець Ю. Шевельов зауважив, що поема “Мойсей” – це “другий “Заповіт” української літератури”.

Поштовхом до створення образу Мойсея була скульптура Мікеланджело – образ біблійного Мойсея, яку побачив І. Франко, перебуваючи 1904 року в Італії. Поема має алегоричний характер. Автор найперше думав про власний народ, тому так легко провести паралель з історичною долею українців.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз “Мойсей” Франко